Adatkezelési tájékotató

A

SUM BALANCE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

TARTALOMJEGYZÉK

1 Az adatkezelési tájékoztató célja ………………………………………………….. 2
2 Az adatkezelő adatai ………………………………………………………………. 2
3 A kezelt személyes adatok köre …………………………………………………… 3
  3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok …………………………….. 3
  3.2 Technikai adatok ……………………………………………………………….. 3
  3.3 Cookie-k (Sütik) ………………………………………………………………… 4
    3.3.1 A sütik feladata ……………………………………………………………… 4
    3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k …………………….. 4
    3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) …………………………. 4
  3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok ………………………………………… 5
  3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok ……………………………………… 5
  3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok ………………………………………………… 5
4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje ……………………….. 6
5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja ………………………………………….. 6
  5.1 Általános adatkezelési irányelvek ……………………………………………… 6
6 Az adatok fizikai tárolási helyei …………………………………………………… 7
7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre ………………….. 8
8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei ……………………………………… 8
  8.1 Tájékoztatáshoz való jog ………………………………………………………. 8
  8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga ……………………………………………. 8
  8.3 Helyesbítés joga ………………………………………………………………… 9
  8.4 Törléshez való jog ……………………………………………………………… 9
  8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog ………………………………………… 10
  8.6 Adathordozáshoz való jog ……………………………………………………… 10
  8.7 Tiltakozás joga …………………………………………………………………. 10
  8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást ……… 10
  8.9 Visszavonás joga ……………………………………………………………….. 10
  8.10 Bírósághoz fordulás joga ……………………………………………………… 11
  8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás …………………………………………………. 11
9 Egyéb rendelkezések ………………………………………………………………. 11

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A www.fussbabakocsival.hu valamint www.futobabakocsikolcsonzo.hu honlap üzemeltetését végző Fuss Babakocsival Egyesület (székhely: 1174 Budapest, Wéber Károly utca 7..; nyilvántartásiszám 4502.) képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Nyári Fruzsina elmnök; a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevé­kenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Fuss Babakocsival Egyesület. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.fussbabakocsival.hu és a www.futobabakocsikolcsonzo.hu honlapon.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő, a mindenkori jogszabály-változásoknak és az adatkezelésben-feldolgozásban részt vevő személyekben bekövetkező változásoknak megfelelő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk a fussbabakocsival@gmail.com e-mail címre, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Fuss Babakocsival Egyesület,mint adatkezelő és feldolgozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban szeretné megkeresni társaságunkat, a Telefon: +36203809926 és e-mail fussbabakocsival@gmail.com elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az abban közölt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével töröl.

Név: Fuss Babakocsival Egyesület

Székhely: 1174 Budapest Wéber Károly utca 7

Nyilvántartási szám: 4502

A cégjegyzéket vezető bíróság megnevezése: Debreceni Törvényszék

Telefonszám: +36 203809926

E-mail: fusbbakocsival@gmail.com

3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

a) Hírlevél feliratkozás:

név – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adat

email cím – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adat

b) Szolgáltatás megrendelése esetén, a megrendelőre vonatkozó – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adatok:

 • név (jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén: teljes elnevezés);
 • lakcím/ székhely (város, irányítószám, utca, házszám, ország);
 • magyar megrendelő esetén: személyazonosító igazolvány száma;
 • értesítési e-mail cím;
 • értesítési telefonszám;

c) Szolgáltatás megrendelése esetén, a kiskorú gyermek részére bérelt eszközök igénybevételéhez a gyermekre vonatkozó – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adatok:

 • életkorkor;
 • nem;
 • tömeg

d) Szolgáltatás megrendelése esetén, a kiskorú gyermek részére bérelt eszközök igénybevételéhez kötelező megrendelői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a gyermeknek nincs olyan krónikus betegsége, születési rendellenessége, ételallergiája, egyéb allergiája, amely a gyermeket a bérlésre kínált eszközök használatában korlátozná, akadályozná vagy a használatot kizárná, valamint arra vonatkozóan, hogy a megrendelő a gyermek törvényes képviselője/szülői felügyeleti jog gyakorlója, aki a megrendelt szolgáltatást a saját felelősségére veszi igénybe – a nyilatkozattevő a nyilatkozatot tartalmazó szöveg mellett található négyzet bejelölésével

3.2 Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az adatkezelő által üzemeletetett intézmények weboldalait, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő által üzemeltetett weboldal alkalmazza a Google Analytics és a Facebook.com, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldala­kat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A www.fussbabakocsival.hu webshop aktuális kínálatából történő internetes megrendelés esetén, a regisztráció során, adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adatok:

 • megrendelő számlázási adatai: név/cégnév, e-mail cím, lakcím/székhely vonatkozásában: város, irányítószám, utca és házszám, ország /cég esetében: adószám/
 • szállítási cím adatai (amennyiben megegyeznek a számlázási adatokkal, nem szükséges kitölteni): címzett neve, város, irányítószám, utca és házszám
 • személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, értesítési e-mail cím.

A Fuss Babakocsival Egyesület által üzemeltetett honlapon megrendelhető szolgáltatások ellenértékének a megfizetését elsősorban a Fuss Babakocsival Egyesület partnere a szamlazz.hu on-line fizetési eszköz üzemeltetője bonyolítja le, ezzel kapcsolatban Társaságunk személyes adatok kezelését nem végzi.

Amennyiben a Fuss Babakocsival Egyesület által üzemeltetett honlapon megrendelhető szolgáltatások ellenértékének megfizetése a Fuss Babakocsival Egyesület által kiállított díjbekérő alapján történik, társaságunknak a megrendelő bankszámlaszámára és a számlavezető pénzintézetére vonatozó adatok önkéntes – adatmező kitöltésével történő – szolgáltatása nélkül nem áll módjában a szolgáltatást nyújtani.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A Fuss Babakocsival Egyesület szervezésében megvalósuló programokra, tanfolyamokra és rendezvényekre a jelentkezést e-mailen lehet elküldeni, ezzel kapcsolatban a Fuss Babakocsival Egyesület kizárólag a jelen tájékoztató 3.1. b) pontjában (regisztráció) meghatározott módon szolgáltatott adatokat, az ott megjelölt célból kezeli.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A Fuss Babakocsival Egyesület lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők hírlevélben értesülhes­senek az adatkezelő honlapján kínált szolgáltatásokról. A hírlevelekre való feliratkozás minden esetben önkéntes, a hírlevélre való feliratkozás során, a feliratkozó által önkéntesen szolgáltatott, következő adatok kerülnek kezelésre és feldolgozásra:

név – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adat

email cím – adatmező kitöltésével kötelezően megadandó adat

A hírlevélről a fussbabakocsival@gmail.com. e-mail címre elküldött levéllel lehet leiratkozni.

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása (célja) Jogalap Megőrzési idő
Hírlevél feliratkozás /3.1.a)/ hírlevél küldéséhez a címzett beazonosításához szükséges adatkezelés, feldolgozás történik az érdeklődési körnek megfelelően, adattovábbítás és profilalkotás nem történik önkéntes adatszolgáltatás leiratkozásig
Részvételi jelentkezés /3.1.b)/ kapcsolattartáshoz a résztvevők beazonosítása és nyilvántartása, létszámadatok és programok/kurzusok/táborok szerinti bontásban feldolgozásra kerül, adattovábbítás és profilalkotás nem történik önkéntes adatszolgáltatás, szerződéses kötele­zettségek teljesítésé­hez és szerződéses kötelezettségekből származó igények érvényesítéshez polgári jogi igényérvényesítés­hez szükséges elévülési idő elteltéig (legfeljebb 5 év)
Egészségügyi nyilatkozat /3.1.c)/ a résztvevők egészségügyi és étkeztetési szempontból fontos adatai feldolgozásra kerülnek, adattovábbítás és profilalkotás nem történik önkéntes adatszolgáltatás, szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez a részvételi idő elteltéig
Sütik (cookies) /3.3/ az adatkezelést és adatfeldolgozást a Jelen-Lét-Elem Kft. végzi, adattovábbítás és profilalkotás nem történik önkéntes adatszolgáltatás 3.3.2. – a munkamenet végén törlésre kerül, 3.3.3. a felhasználó törli
Online bérlés, szolgáltatások megrendelése /3.4./ a megrendelő adatainak rögzítése a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékű adatkörre vonatkozik önkéntes adatszolgáltatás, szerződéses kötele­zettségek teljesítésé­hez és szerződéses kötelezettségekből származó igények érvényesítéshez, számviteli törvény szerinti számla kiállításához, kiszállításhoz polgári jogi igényérvényesítés­hez szükséges elévülési idő elteltéig (legfeljebb 5 év) számlaadatok az Szvt-ben meghatározott időtartamig (8 év)

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlő érdekeltek figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmé­ről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információsza­badságról (Info.tv.)

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Az érintettek személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a Sum Balance Kft. kezelésébe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcso­latos technikai adatok automatikusan képződnek az adatkezelő számítógépes rendszerében, másfelől az érdekelt is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha az adatkezelő által üzemeltetett honlap használatával jelzi és ezek során személyes kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel, illetőleg igénybe kívánja venni az adatkezelő által kínált szolgáltatásokat.

Az adatkezelő által működtetett honlapok tárhelyét a Jelen-Lét-Elem Kft. (székhelye: 8060 Mór, Mátyás király utca 55.; cégjegyzékszám: Cg.07-09-019706; adószám: 23106822-1-07) biztosítja, munkatársai kizárólag a honlapok működtetésével automatikusan rögzítésre kerülő elektronikus adatokat ismerhetik meg és kezelik, azokat nem továbbítják, profilalkotást nem végeznek.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelent­kező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Jelen-Lét-Elem Kft. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Jelen-Lét-Elem Kft. fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Az érintettek által közölt adatokat az adatkezelő az egyes megrendelések/ programok/ tanfolyamok/ táborok szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkatársai útján kezeli, azok automatikusan továbbításra nem kerülnek. Az adatkezelő munkatársai kizárólag a honlapok működtetésével automatikusan rögzítésre kerülő, valamint az érintettek által önkéntesen szolgáltatott elektronikus adatokat ismerik meg és kezelik, azokat nem továbbítják, profilalkotást nem végeznek.

Az adatkezelő által működtetett honlapok tárhelyét biztosító Jelen-Lét-Elem Kft. munkatársai kizárólag a honlapok működtetésével automatikusan rögzítésre kerülő elektronikus adatokat ismerhetik meg és kezelik, azokat nem továbbítják, profilalkotást nem végeznek.

Az adatkezelő biztosítja, hogy a vele kapcsolatban álló szerződéses partnerekkel kötött szerződések titoktartási záradéka kiterjed erre a körre!

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Sum Balance Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli cím­zetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adat­ke­zelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Fuss Babakocsival Egyesület által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Fuss Babakocsival Egyesület. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelés­nek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Fuss Babakocsival Egyesület korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakoz­zon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkeze­lésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kelt: Budapest, 2018. június 17.